Podrobnosti

Joannes Antonius Scopoli – razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Za razstavo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so jo pripravili doc. dr. Al Vrezec, Špela Pungaršek, dr. Tomi Trilar in mag. Matija Križnar ob 300. obletnici rojstva Joannes Antonius Scopoli smo pripravili pričujoči film, ki predstavlja nekatere organizme, ki jih je prvi znanstveno opisal ta neumorni naravoslovec.

Slovenija danes zaradi svoje izjemno bogate biotske pestrosti velja za vrt Evrope. Izjemno razgibana krajina, ki se pne od morja pa do nadmorske višine 2864 m na vrhu Triglava je podlaga, da imamo v Sloveniji zelo veliko različnih življenjskih prostorov, ki jih zasedajo zelo različna živa bitja. Od morskega življa Jadrana do gozdnih prostranstev Dinarskega gorovja, do jezer, potokov in rek, ki se izlivajo bodisi v Jadransko morje bodisi v Črno morje, vode pa v podzemnem kraškem svetu v raztapljajoči se apnenec dolbejo manjše in večje jame, prek 10.000 so jih do danes jamarji našteli pri nas in še odkrivajo nove in nove, do vlažnih in suhih travnikov ter prepadnega skalovja, ki se dviga do visokogorskih vršacev. To je Slovenija in njena narava, ki je še danes neizčrpen raziskovalni vir domačih in tujih raziskovalcev, ki vsako leto naletijo na nove vrste, ki jih pred njimi ni ugledal, prepoznal in opisal še nihče. Vse skupaj pa se je začelo, ko je leta 1754 na tedanjo Kranjsko pripotoval Tirolec italijanskega rodu Joannes Antonius Scopoli in slovensko naravo preučeval več kot 15 let, s tem pa postavil temelje slovenski moderni naravoslovni znanosti. Joannes Antonius Scopoli (1723–1788) je utemeljitelj moderne naravoslovne znanosti pri nas, saj je kot pionir deloval na več znanstvenih področjih od medicine, veterine, agronomije do botanike, zoologije in geologije. Pri tem ga je navdihovala slovenska biotska in geološka pestrost na tedanjem Kranjskem, kjer je živel in delal v najplodnejšem delu svojega življenja. To je bil začetek moderne klasifikacije organizmov, ki jo je utemeljil njegov dopisni sodelavec in veleum tedanjega časa Karl Linné. Scopoli je tako prvi na našem ozemlju, ki je znanstveno opisal in poimenoval glive, rastline in živali na način, ki še danes velja v znanosti. Prvi je temeljito popisal vrste organizmov, ki so bivale na območju Kranjske, in to že sredi 18. stoletja, kar je Kranjsko oziroma Slovenijo postavilo na zemljevid svetovne znanosti. Vrste s Kranjske je Scopoli širni svetovni znanosti predstavil v svojih delih in postal ambasador kranjske narave. Zaradi njegovih objav so na Kranjsko začeli prihajati tudi drugi raziskovalci, za domačo naravo pa je navdušil tudi kranjske razsvetljence, ki so njegovo delo nadaljevali in le malo kasneje njegovo naravoslovno misel kronali z ustanovitvijo Deželnega muzeja za Kranjsko. S svojim delom in poslanstvom je začrtal tudi temelje poslanstva naravoslovnih muzejev, ki zbiramo, ohranjamo, preučujemo in javnosti predstavljamo našo naravno dediščino.

naročnik
PRIROSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

produkcija
FOTOKOM

režiser in direktor fotografije
MATEJ VRANIČ

arhivski posnetki
JURE NOVAK

snemalec zvoka
MATEJ VRANIČ
TOMI TRILAR

montaža in barvna korektura
MATEJ NAHTIGAL

grafika
MATEJ NAHTIGAL

glasba
ENVATO

strokovna znanstvena pomoč
DOC. DR. SIMONA STRGULC KRAJŠEK
DOC. DR. AL VREZEC
DR. TOMI TRILAR
ŠPELA PUNGARŠEK

  • LIFE Lynx – Path of the Lynx / napovednik / dokumentarni film

  • CHASING FREEDOM

  • VODOMEC / zgodba iz filma Ptice jezer, njihova vrnitev / dokumentarni film