Dokumentarni

Snemanje dokumentarnih filmov v HD ali 4K tehnologiji

Podrobnosti

Drava – reka za prihodnost / dokumentarni film

Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v …

Podrobnosti

Zmajevi mladički v Postojnski jami

Sredi poletja 2022 je ena od človeških ribic v Vivariju Postojnske jame odložila nova jajčeca kjer pričakujejo 32 novih zmajčkov. Z IR kamerami 24/7 spremljajo dogajanje, ekipa biologov z vodjo laboratorija Katjo Dolenc Batagelj pa …

Podrobnosti

Renaturacija struge Stržen na območju Ključev

V okviru projekta LIFE Stržen smo za Notranjski krajinski park posneli kratek dokumentarni film, ki prikazuje strugo Stržen na območju Ključev saj ta spet teče po svoji naravni poti dvojnega okljuka. V neposredni bližini, v …

Podrobnosti

Joannes Antonius Scopoli – razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Za razstavo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so jo pripravili doc. dr. Al Vrezec, Špela Pungaršek, dr. Tomi Trilar in mag. Matija Križnar ob 300. obletnici rojstva Joannes Antonius Scopoli smo pripravili pričujoči film, ki predstavlja …

Podrobnosti

Pozabljene in zamolčane vrednote vode

Prisluhnite zgodbi o redko poseljeni ravnici med vznožjem dinarskega in predalpskega hribovja sredi Slovenije, ki ji prepoznaven videz daje gosto prepredena mreža travnikov, njiv, izsuševalnih kanalov, tisoči kilometrov mejic in značilne jutranje meglice.

Podrobnosti

Velikonočnica – Simbol varstva narave Boča / kratki dokumentarni film

Kratek dokumentarni film o velikonočnici obeležuje že desetletja prizadevanj za varstvo narave na širšem območju Boča, Haloz in Donačke gore, kjer se nahaja 32 zavarovanih območij. Prav zaradi pestrosti živalskih in rastlinskih vrst je vključeno …

Podrobnosti

V vrtincu sprememb – Velika naravoslovna razstava / In the Vortex of Change – Large natural history exhibition

Podrobnosti

KOZJANSKI PARK / The Kozjansko Regional Park – FILM

Razgiban gričevnat svet na prehodu iz Posavskega hribovja v obsoteljske ravnice je s svojo izjemno naravno in kulturno dediščino kar sam klical k zavarovanju. Zato je bil leta 1981 ustanovljen Kozjanski regijski park….. With its …

Podrobnosti

NOTRANJSKI TRIKOTNIK – Planinsko polje (napovednik / official trailer)

Notranjski trikotnik je območje med Cerkniškim jezerom, Pivško kotlino in Planinskim poljem. Zaradi izjemne pestrosti rastlinstva, žuželk in ptic je uvrščeno v omrežje evropskih varstvenih območij Natura 2000. The Notranjska Triangle is an area located …

Podrobnosti

Divja Slovenija – napovednik

Dokumentarni film Divja Slovenija predstavlja zelo pestro favno in floro Slovenije, pri čemer se osredotoča na sesalce in ptice, prikazane pa so še nekatere posebej zanimive vrste dvoživk, rib in žuželk ter rastlin. V filmu …

Podrobnosti